java 获取请求 URL

java 获取请求 URL:


String   url  = request.getScheme()+"://"; //请求协议 http 或 https    
url+=request.getHeader("host");  // 请求服务器    
url+=request.getRequestURI();     // 工程名      
if(request.getQueryString()!=null) //判断请求参数是否为空  
url+="?"+request.getQueryString();   // 参数   
System. out.println(url);    

郑重声明:本站内容如果来自互联网及其他传播媒体,其版权均属原媒体及文章作者所有。转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。