Linux网络基础之网络IP笔记

     

       一:A类地址  0开头     10.0.0.0为私有地址

              B类地址 10开头,172.16.0.0~172.31.255.254 为私有地址

              C类地址 110开头,192.168.0.0~192.168.255.254 为私有地址

              本机地址127.X.X.X


      二:子网掩码,网络地址,广播地址换算。


        256减去子网掩码非255和0部分的数字,得到所划分的子网的网络号之差。  子网掩码的被减位与网络号的位置相对应。 广播地址为下层网络号减一得到上层网络的广播地址。

        172.16.1.0/25    子网掩码 -----255.255.255.128

                        /26                    ------255.255.255.192

                        /27                            255.255.255.224

                       /28                       ----255.255.255.240

                        /29                       ---- 255.255.255.248

                      /30                         ---- 255.255.255.252

                      /31                              255.255.255.254


     求网络号和广播地址的步骤:

                                          1 :先求出子网掩码

                                          2: 用256减去子网掩码得到网络号之差,注意相应位对相应位。

                                          3:得到网络号。

                                          4: 上层网络号减一得到下层的广播地址。


  


Linux网络基础之网络IP笔记,古老的榕树,5-wow.com

郑重声明:本站内容如果来自互联网及其他传播媒体,其版权均属原媒体及文章作者所有。转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。