JS 数字千分位互转

/**
 * 数字格式转换成千分位
 *@param{Object}num
 */
function commafy(num){
   if((num+"").trim()==""){
      return "";
   }

   if(isNaN(num)){
      return "";
   }

   num = num+"";
   
   if(/^.*\..*$/.test(num)){
      var pointIndex =num.lastIndexOf(".");
      var intPart = num.substring(0,pointIndex);
      var pointPart =num.substring(pointIndex+1,num.length);
      intPart = intPart +"";
       var re =/(-?\d+)(\d{3})/;
       while(re.test(intPart)){
          intPart =intPart.replace(re,"$1,$2");
       }
      num = intPart+"."+pointPart;
   }else{
      num = num +"";
       var re =/(-?\d+)(\d{3})/;
       while(re.test(num)){
          num =num.replace(re,"$1,$2");
       }
   }
   return num;
}


/**
 * 去除千分位
 *@param{Object}num
 */
function delcommafy(num){
   if((num+"").trim()==""){
      return "";
   }

   num=num.replace(/,/gi,'');
   returnnum;
}

郑重声明:本站内容如果来自互联网及其他传播媒体,其版权均属原媒体及文章作者所有。转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。